T.P.A. SoolsNLTommy Sools - interactief CVTommy Sools

Terug naar overzicht
nov 2012 - aug 2018Techniek Technology-labFontys Hogescholen Eindhoven Uitzicht vanuit het T-LAB

Uitzicht vanuit het T-LAB

Lasersnijder

Er is gezorgd voor een stappenplan en veiligheidsreglement. Er zijn verschillende plexiglasontwerpen voor top- en bodembeschermplaten voor ontwikkelborden geproduceerd.

Printfreesmachine

Het lab beschikt over een fraaie printfreesmachine, maar de fabrikant Franklin Industries NV van het merk Colinbus bestaat niet meer. Daarom zijn alle software- en firmwareversies nauwkeurig in kaart gebracht en is de combinatie van versies en instellingen geoptimaliseerd. Met deze machine is een kleine prototypeprintplaat geproduceerd, waartoe het juiste softwarematige hoogtenulpunt en mechanische freesdiepte zijn gecalibreerd. Vervolgens is een stappenplan opgesteld voor het gebruik van de PCB Module-software i.c.m. naar keuze Eagle of KiCad.

Soldeerwerkplek en verbruiksmaterialen

Er staat een werkplek startklaar, waar studenten kleine werkstukken kunnen solderen, krimpkous aanbrengen of lijmen. Deze werkplek wordt op orde gehouden met een voorraadje veelvoorkomende elektronicaverbruiksmaterialen.