T.P.A. SoolsNLTommy Sools - interactief CVTommy Sools

Terug naar overzicht
dec 2012 - aug 2018Visuals beamerwandFontys Hogescholen Eindhoven Camera Interactive Wall ("CiWall")

Camera Interactive Wall ("CiWall")

Er is een C#-applicatie geschreven gebruikmakend van het .NET-objectmodel en de VLC-ActiveX-softwareextensie, om een afspeellijst gesynchroniseerd te doorlopen op een videomuur bestaande uit twee beamers. Elementen uit de afspeellijst kunnen afwisselend het volledige beeld beslaan of juist twee aparte bij elkaar passende beelden. Via een publiek toegankelijke webserver met PHP-script wordt de huidige afspeellijst op een grafische manier voor iedereen inzichtelijk. Om te zorgen dat de opstelling 24/7 kan werken op precies de gewenste tijdstippen, zijn de RS232-poorten van de beide beamers aangesloten op twee USB«»seriële poort-interfaces, waarmee de Windows-Taakplanner van de aansturings-pc de juiste in- en uitschakel-ASCII-sequenties uitstuurt en de lampurenteller inleest. Dit is robuuster dan automatisch inschakelen via de netwerkaansluitingen van de beamers, omdat dit zelfs vanuit de diepste beamerslaapstand werkt. Dagelijks wordt de aansturings-pc automatisch herstart en de pc is niet per ongeluk uit te schakelen door een via groepsbeleid geblokkeerde 'Afsluiten'-knop in het Windows 10-startmenu.
Webpagina met afspeellijst, gegenereerd op basis van een CSV-bestand en mapstructuur

Webpagina met afspeellijst, gegenereerd op basis van een CSV-bestand en mapstructuur