T.P.A. SoolsNLTommy Sools - interactief CVTommy Sools

Terug naar overzicht
9 jan 2013 - 14 mei 2014Onderwijsassistent FirebeeFontys Hogescholen Eindhoven Zelfgebouwde behuizing met knoppen/audiochassisdelen/handsettrekontlasting

Zelfgebouwde behuizing met knoppen/audiochassisdelen/handsettrekontlasting

De benodigde materialen zijn verzameld en geordend. Op de door de fabrikant bestukte printplaten zijn correcties aangebracht en er is een passende behuizing geselecteerd waar de printplaten zijn ingebouwd.

fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-ICT/Onderzoek/Lectoraat-Architectuur-van-Embedded-Systemen/Projecten.htm

fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-ICT/Onderzoek/Lectoraat-Architectuur-van-Embedded-Systemen/Publicaties.htm