T.P.A. SoolsNLTommy Sools - interactief CVTommy Sools

Terug naar overzicht
13 aug 2007 - jan 2008Firmware filmtafel SteenbeckVeTeTronics Venlo/Tegelen
Gebruikmakend van PIC18-microcontrollers, SPI-I/O-expanders en -DACs, een FRAM-geheugen, een serieel RS485-bussysteem en een Pro-face GP3000 PLC-touchscreen met GP-Pro EX-software, zijn verschillende modules in filmtafels met hoge nauwkeurigheid aangestuurd en met elkaar verbonden. Daarbij zijn de wensen van de klant geïnventariseerd en gevalideerd, zijn firmware en touchscreenscripts geprogrammeerd en getest, zijn touchscreenlayouts ontworpen en is advies uitgebracht over de benodigde hardware rondom de microcontrollers.