T.P.A. SoolsNLTommy Sools - interactief CVTommy Sools

Terug naar overzicht
nov 2012 - NowTechniek Technology-labFontys Hogescholen Eindhoven Uitzicht vanuit het T-LAB

Uitzicht vanuit het T-LAB

Lasersnijder

Er is gezorgd voor een stappenplan en veiligheidsreglement. Er zijn verschillende plexiglasontwerpen voor top- en bodembeschermplaten voor ontwikkelborden geproduceerd.

Printfreesmachine

Er is een prototypeprintplaat geproduceerd, gebruikmakend van de printfreesmachine. Hiervoor moest het hoogtenulpunt softwarematig juist worden invuld en moest de freesdiepte mechanisch juist worden gecalibreerd.

Soldeerwerkplek en verbruiksmaterialen

Er staat een werkplek startklaar, waar studenten kleine werkstukken kunnen solderen, krimpkous aanbrengen of lijmen. Deze werkplek wordt op orde gehouden en een voorraadje veelvoorkomende elektronicaverbruiksmaterialen wordt gecontroleerd en op peil gehouden.